Про нас

Асоціація «Україна в Європі» – це неурядова неприбуткова організація, яка має на меті сприяти інтеграції України у європейські політичні та соціально-економічні структури через організацію співпраці та обмінів між різноманітними акторами громадянського суспільства Франції та України.

Зокрема, «Україна в Європі» :

  • сприяє кращій обізнаності про Україну у Франції;
  • підтримує консолідацію демократії, функціонування правової держави та ринкової економіки в Україні;
  • заохочує розповсюдження знань про європейське будівництво та інституції французької держави серед різних соціально-професійних категорій населення України;
  • працює заради створення широкої мережі прихильників європейської інтеграції України, що складається з представників громадянського суспільства Франції та України.

З цією метою «Україна в Європі»:

  • організовує програми обміну та освітні семінари для українських викладачів, журналістів, чиновників, правників, підприємців, студентів, котрі бажають поглибити їх знання щодо теоретичних та практичних аспектів європейської інтеграції і функціонування французької політичної, правової та економічної системи;
  • організовує програми обміну для французької молоді, зокрема, студентів, котрі бажають поглибити їх знання про Україну;
  • організовує у співпраці з університетськими закладами та науково-дослідними установами конференції та круглі столи, присвячені Україні та відносинам України з ЄС;
  • через сайт Асоціації та інші ресурси (презентації, статті, книги) підтримує ідею поступової інтеграції України до ЄС серед французької громадської думки і, водночас, інформує широку українську аудиторію щодо різних напрямів європейського будівництва.